امروز : ۲۶مرداد ماه ۱۴۰۱
ساعت : ۲۱:۰۵
اتصال شما : 44.197.230.180


ورودی مدارس نمونه دولتی پایه دهم - سال تحصیلی 1402-1401

  • آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی - سال تحصیلی 1402-1401
    • شروع دریافت نتایج از تاریخ : 1401/05/13   ساعت : 13:00   و پایـان در تـاریخ : 1401/05/31   ساعت : 23:59
    • دریافت نتایج دریافت نتایج